Nyheter

Viser artikler fra November, 2013

Biologisk mangfold i byen

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 2 måneder siden

Torsdag 14. november ble det holdt foredrag om tema:  Naturmangfold under press i storbyen

les mer

Spennende lav-oppdagelser under elfenbenslav-leiting i 2013

Skrevet av: Tom Hellik Hofton 5 år, 2 måneder siden

Som oppfølging av faggrunnlaget for handlingsplan for elfenbenslav (Heterodermia speciosa) har BioFokus i 2013 videreført kartlegging av arten på oppdrag for Fylkesmannen i Oppland. Elfenbenslav er en art som Norge har europeisk forvaltningsansvar for. Den hører til det artsrike elementet av lav som er knyttet til baserike bergvegger i fuktig, lysåpen skog i kontinentale innlandsdaler. I 2013 har vi gjort mange spennende funn av lav under feltarbeidet, og ”hvite flekker” på kartet har blitt fylt.

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom