Nyheter

Viser artikler fra December, 2013

God Jul og Godt Nytt år!

Skrevet av: Terje Blindheim 4 år, 11 måneder siden


BioFokus ønsker alle lesere av våre hjemmesider en riktig god jul og et godt nytt år. Stiftelsen BioFokus har nedfelt i sine vedtekter at den skal jobbe for å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Nedenfor følger noen oppsummerende tall for vår virksomhet i året som er gått. Vi håper at vi gjennom våre mange prosjekter klarer å følge opp intensjonene som ligger i stiftelsesvedtektene.

les mer

Leirete oppdagelser i ravinedaler

Skrevet av: Ulrika Jansson 5 år siden

BioFokus har de siste to årene utført omfattende kartlegginger i ravinelandskap både på Romerike (først og fremst i Nannestad og Skedsmo) og i Trøndelag (først og fremst i Melhus, Klæbu og Trondheim). Naturtypen ravinedal har fått et økt fokus etter at den ble vurdert som sårbar i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011). Naturtypen trues av bakkeplanering, veibygging, utbygging, fylling av masser, sikring mot leirskred, anlegg av dammer etc. 

les mer

Frivillig vern 2013

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 5 år siden

BioFokus har i 2013 vært ute i skogen og registrert 26 områder fordelt på 10 fylker fra Vest-Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord som er meldt inn under ordningen med frivillig vern. Arbeidet er gjort i samarbeid med NINA.  

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom