Nyheter

Viser artikler fra May, 2013

Mosen Ceratodon conicus funnet ny for Norge

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 7 måneder siden

I forbindelse med med det avsluttede Artsprosjektet "moser i dårlig kjente habitat" ble det samlet en vegmose som ble bestemt til Ceratodon conicus. Bestemmelsen ble imidlertid vurdert som usikker siden materialet var sterilt. Resultater fra DNA-strekkoding viser imidlertid at bestemmelsen var korrekt. Arten ble funnet i friområdet sør på Ulvøya innerst i Oslofjorden, der den vokste i noe forstyrret, kalkrikt finsubstrat. Arten vokste sammen med flere andre sjeldne mosearter som pyramidemose (Pyramidula tetragona) og vortesvøpmose (Acaulon muticum).

les mer

Artsnavnebasen – innvilget støtte til arbeid med navnelister

Skrevet av: Øivind Gammelmo 5 år, 7 måneder siden

BioFokus har fått innvilget støtte fra Artsdatabanken til å arbeide med navnelister for skrukketroll, vannteger og fire familier av tovinger (pukkelfluer, sørgemygg, vepsefluer og øyefluer). 

Tagger: artsnavn
les mer

«Arter på nett» - Plantevepsgruppen Tenthredininae i Norge

Skrevet av: Øivind Gammelmo 5 år, 7 måneder siden

Artsdatabanken har bevilget midler til BioFokus sitt arbeid med plantevepsgruppen Tenthredininae. Formålet med prosjektet er å gi en presentasjon av alle arter innen plantevepsgruppen Tenthredininae som forekommer i Norge. Det har tidligere aldri vært publisert materiale på norsk om denne gruppen. Dette dreier seg om 55 kjente arter. Prosjektet vil gi en fullstendig nøkkel over samtlige arter, bilder og informasjon om de enkelte artenes biologi og utbredelse. 

Tagger: arter på nett
les mer

Eikelav funnet ny for Telemark

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 8 måneder siden

Sigve Reiso samlet våren 2013 eikelav i Seljord i forbindelse med eikekartleggingsprosjekt i Indre Telemark. Nærmeste funnsted er Larvik i Vestfold. Laven vokste på eik som sto på en åkerholme i kulturlandskapet sammen en rekke andre verdifulle edelløvskogstrær. Treet målte 350 cm i omkrets. Laven vokste høyt opp på stammen.

Tagger: eikelav
les mer

BioFokus med ny rekord i Holmenkollstafetten

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 8 måneder siden

BioFokus forbedret seg fra 168. plass i 2012 til 95. plass i 2013 med tiden 1.09.12. Med dette ble mange av våre konkurrenter gruset. Vi utfordrer hervet NINA til neste års stafett.

Tagger: idrett
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom