Nyheter

Viser artikler fra August, 2013

Mange nye prosjekter i 2013

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 3 måneder siden

BioFokus jobber for å tilføre samfunnet kunnskap om biologisk mangfold. Til nå i 2013 har vi startet opp mer enn 140 nye prosjekter innenfor ulike deler av vår kjernevirksomhet. Mer enn 30 prosjekter har naturtypekartlegging som hovedtema, mens 20 prosjekter fokuserer på kartlegging av enkeltarter som elfenbenslav, taigabendellav og råtetvebladmose. 

les mer

MediaFokus

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 3 måneder siden

BioFokus har på ulike måter synliggjort prosjekter eller bidratt som kunnskapsleverandør til ulike medier i løpet av året.

Tagger: media
les mer

BioFokus underviser ved Høgskolen i Hedmark

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 3 måneder siden

For tredje år på rad har BioFokus ansvar for feltundervisningen i kurset "Vegetasjon og klima" som holdes ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad. Det er ventet at 40-45 studenter vil delta på kurset som er obligatorisk for 1. årsstudenter på studieprogrammene utmarksforvaltning og skogbruk. Feltdelen av kurset innebærer 10 feltdager med fokus på et bredt spekter av vegetasjonstyper som er å finne fra Mjøsområdet i sør til Alvdal i nord. Undervisningen starter opp onsdag 21. august.

les mer

Ny solblomlokalitet i Sørkedalen

Skrevet av: Anders Thylén 5 år, 4 måneder siden

BioFokus har i sommer arbeidet med kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Sørkedalen. Det ble i den forbindelse oppdaget en ny lokalitet med solblom på sørsiden av dalføret. I det som trolig er gammel slåttemark rundt en av gårdene "på skogen" finnes en god bestand av solblom spredt på flere delforekomster.

les mer

Foreslått skoginndeling til ny DN Håndbok 13

Skrevet av: Ulrika Jansson 5 år, 4 måneder siden

BioFokus har i forbindelse med revidering av DN Håndbok 13 fått i oppdrag av Miljødirektoratet å lede arbeidet med ny inndeling av naturtyper i skog. Vi har nå sammen med medarbeidere i NINA publisert et forslag på ny inndeling som kan lastes ned her. Inndeling og 11 foreløpige faktaark skal testes ut i løpet av feltsesongen 2013. Arbeidet med å revidere inndeling og faktaark vil forsette under høsten og vinteren, med hjelp av mange friske felterfaringer og forhåpentligvis mange innspill fra naturkartleggere med erfaringer fra hele Norge!    

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom