Nyheter

Viser artikler fra September, 2013

Naturtypekartlegging i Stange, Løten og Hamar

Skrevet av: Terje Blindheim 5 år, 2 måneder siden

BioFokus kartlegger i høst naturtyper etter DN håndbok 13 i Stange, Løten og Hamar kommuner. Det er fokus på kvalitetsikring av eksisterende lokaliteter, men også nye naturtypelokaliteter er blitt kartlagt.

les mer

EntoBor - 51 nye arter for norsk fauna!

Skrevet av: Øivind Gammelmo 5 år, 2 måneder siden

EntoBor-prosjektet konsentrerer seg om insekt-faunaen i fjellbjørkeskogen. Salix- og Betula-dominert skog representerer store og viktige habitater i Norge. For flere fytofage insektgrupper er disse skogtypene dårlig undersøkt. Ved å fokusere på et utvalg familier veps og tovinger som er dårlig kjent i Norge, forsøker prosjektet å påvise så mange nye arter for Norge som mulig.

les mer

Naturundersøkelser i Gjølsjøen - funn av ny edderkoppart for Norge

Skrevet av: Kjell Magne Olsen 5 år, 3 måneder siden

BioFokus ved Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim jobber i disse dager med å kartlegge Gjølsjøen NR i Marker, Østfold på oppdrag for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Gjølsjøen er en eutrof innsjø som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Sjøen er senket på midten av 1800-tallet og tilføres årlig store mengder næringsstoffer. Forvaltningsmyndighetene vurderer derfor behov for å sette inn tiltak for å unngå for sterk gjengroing av sjøen. I denne forbindelse kartlegges nå naturtyper etter NiN-systemet, samt at det er fokus på kartlegging av karplanter. 

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom