Nyheter

Viser artikler fra March, 2014

Sangsikaden synger fortsatt

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 4 år, 10 måneder siden

Mens 2012 ga heller magert resultat, viste 2013 seg å være et rimelig godt år hva gjelder observasjoner av sangsikade. Mens kun to registreringer ble gjort i 2012 (og vi kan ikke helt utelukke at det dreier seg om ett og samme individ), så ble arten funnet hele fem steder av BioFokus i 2013, og i tillegg fire steder av andre, med et minimumsantall individer på ca. 16.

les mer

BioFokus med nye naturtypedata fra Rogaland

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 4 år, 10 måneder siden

BioFokus har i løpet av 2013 nykartlagt og kvalitetssikret 87 naturtypelokaliter i Rogaland. Storparten av disse stammer fra naturtypekartlegging i Tysvær og Gjesdal kommuner, men et større sumpskogsprosjektet har også bidratt med en del lokaliteter fra en rekke kommuner i fylket. Naturtypeprosjektet hadde fokus på ulike skogmiljøer, samt kulturlandskap der store eiker forekommer. 2013 er tredje år på rad at BioFokus kartlegger naturtyper i Rogaland.

les mer

Vellykket workshop - sørgemygg

Skrevet av: Øivind Gammelmo 4 år, 10 måneder siden

BioFokus har, med støtte fra Artsdatabanken, arrangert workshop på sørgemygg (Sciaridae). Workshopen ble holdt i BioFokus sine lokaler i Forskningsparken. Målet med denne workshopen var å bidra til å samle litteratur og all kjent kunnskap om sørgemygg i Norge. Det ble brukt mye tid på å gå igjennom gammel litteratur fra Sibeke sine gamle publikasjoner (Enumeratio Insectorum Norvegicorum) og frem til i dag. I tillegg ble noen eldre publikasjoner enn Siebkes gransket. Etter en foreløpig opptelling er det per i dag kjent i overkant av 115 arter sørgemygg fra Norge. Det gjenstår noen mystiske navn og funn som vil bli gransket videre. Det arbeides også med en oppsummerende sjekkliste som vil bli publisert i forbindelse med Artsprosjektet (Kartlegging av norske sørgemygg).

Tagger: workshopsørgemygg
les mer

Ny rødliste 2015

Skrevet av: Terje Blindheim 4 år, 10 måneder siden

Artsdatabanken skal i løpet av 2015 ferdigstille en ny rødliste for arter. BioFokus jobber i denne anledning med en rekke prosjekter for å bedre grunnlaget for rødlisting og med direkte rødlistevurdering av enkeltarter. 

Tagger: Rødliste
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom