Nyheter

Viser artikler fra April, 2014

Ny kjukebok for Europa

Skrevet av: Tom Hellik Hofton 4 år, 7 måneder siden

Den nye europeiske kjukefloraen til Leif Ryvarden er klar!

Tagger: biologisk mangfoldsopp
les mer

Kartlegging av hule eiker i Asker og Bærum

Skrevet av: Stefan Olberg 4 år, 8 måneder siden

BioFokus kartla i 2013 den utvalgte naturtypen hule eiker i Asker og Bærum på oppdrag fra henholdsvis Asker kommune og Bærum kommune. Den utvalgte naturtypen hule eiker har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og kommuner med forekomster av hule eiker har fått midler til kartlegging og skjøtsel av naturtypen. Her kan du lese litt om kartleggingen vår av hule eiker og hvorfor naturtypen er viktig å ivareta.

Tagger: hule eikerinsekterlavsopp
les mer

Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 4 år, 8 måneder siden

Norwegian Journal of Entomology (NJE) er et entomologisk vitenskapelig tidsskrift. Tidsskriftet gis ut to ganger i året og publiserer artikler som omhandler taksonomi, faunistikk, zoogeografi og økologi av insekter og andre terrestriske leddyr. NJE er engelskspråkelig og alle artikler blir fagfellevurdert (per review). Dette er en metode for å kvalitetssikre publikasjonene før publisering. Målgruppen er amatørentomologer og fagmiljøet i Norge og internasjonalt. 

Tagger: mediainsekter
les mer

Barkskorpion og obskur bille funnet i skytefelt

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 4 år, 8 måneder siden

Edderkoppdyret Dendrochernes cyrneus, barkskorpion (VU), ble funnet ved manuell leting på brent furu i skytefeltet ved Hengsvann i Buskerud. Mosskorpioner er en orden med små rovdyr som jakter på midd og spretthaler, men denne arten måler hele 4 mm!   Barkskorpion er avhengig av gammel naturskog av furu hvor den lever under løs bark på gammel eller død furu. Dette er det femte funnet i Norge.

Tagger: billerinsekter
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom