Nyheter

Viser artikler fra September, 2014

Mose-workshop i Jotunheimen

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 4 år, 2 måneder siden

BioFokus arrangerte workshop med tema fjellmoser på Leirvassbu fjellhotell den første uka i september. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken og Sabima og hadde som mål å skaffe til veie ny kunnskap om mange dårlig kjente mosearter i høyfjellet. Tre av Sveriges ledende bryologer ble hyret inn for å bidra med sin felterfaring. Våre naboer i øst har de siste årene hatt et ganske sterkt fokus på sine høyfjellsmoser. De fire feltdagene i Jotunheimen skulle vise seg å bli svært innbringende.

Tagger: workshopartsprosjektet
les mer

Glansbillen Amphotis marginata funnet i Norge

Skrevet av: Stefan Olberg 4 år, 3 måneder siden

BioFokus holder for tiden på med kartlegging av hule eiker i Buskerud. I den forbindelse ble et eksemplar av glansbillen Amphotis marginata funnet under en soppinfisert eikegren liggende ved basis av en grov, hul eik i Lier. Arten er ny for Norge. Denne billearten er knyttet til hule trær, fortrinnsvis eiker, med forekomst av svart tremaur (Lasius fuliginosus). Arten er funnet i noen sørlige län i Sverige, og er her ansett som en sjeldenhet.

Tagger: billerinsekterhule eiker
les mer

Elvesandjeger langs Folla i Alvdal

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 4 år, 3 måneder siden

På oppdrag for NVE har BioFokus kartlagt elvesandjeger i tre områder ved Folla i Alvdal hvor det er aktuelt med masseuttak og flomvern. Arten er tidligere registrert lenger oppstrøms langs Folla og ned til det nordligste av de aktuelle undersøkelsesområdene. Det ble nå funnet gode populasjoner på to av områdene. Elvesandjeger er rødlistet som sterkt truet (EN) og den er en prioritert art som er beskyttet av egen forskrift under naturmangfoldloven.

Tagger: billerinsekter
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom