Nyheter

Viser artikler etter Tom Hellik Hofton

Ny kjukebok for Europa

Skrevet av: Tom Hellik Hofton 4 år, 7 måneder siden

Den nye europeiske kjukefloraen til Leif Ryvarden er klar!

Tagger: biologisk mangfoldsopp
les mer

Spennende lav-oppdagelser under elfenbenslav-leiting i 2013

Skrevet av: Tom Hellik Hofton 5 år, 1 måned siden

Som oppfølging av faggrunnlaget for handlingsplan for elfenbenslav (Heterodermia speciosa) har BioFokus i 2013 videreført kartlegging av arten på oppdrag for Fylkesmannen i Oppland. Elfenbenslav er en art som Norge har europeisk forvaltningsansvar for. Den hører til det artsrike elementet av lav som er knyttet til baserike bergvegger i fuktig, lysåpen skog i kontinentale innlandsdaler. I 2013 har vi gjort mange spennende funn av lav under feltarbeidet, og ”hvite flekker” på kartet har blitt fylt.

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom