Nyheter

Viser artikler etter Torbjørn Høitomt

Kartlegging av oseaniske moser

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 1 måned siden

BioFokus deltar i et nytt treårig Artsprosjekt som omfatter kartlegging av oseaniske moser, med særlig vekt på levermoser. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge et element av den norske mosefloraen der det per i dag er relativt store hull i kunnskapsgrunnlaget. Det er gode sjanser både til å finne nye arter for landet og skaffe til veie ny kunnskap om sjeldne arter vi vet lite om.

les mer

BioFokus underviser ved Høgskolen i Hedmark

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 3 måneder siden

For tredje år på rad har BioFokus ansvar for feltundervisningen i kurset "Vegetasjon og klima" som holdes ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad. Det er ventet at 40-45 studenter vil delta på kurset som er obligatorisk for 1. årsstudenter på studieprogrammene utmarksforvaltning og skogbruk. Feltdelen av kurset innebærer 10 feltdager med fokus på et bredt spekter av vegetasjonstyper som er å finne fra Mjøsområdet i sør til Alvdal i nord. Undervisningen starter opp onsdag 21. august.

les mer

BioFokus deltar i nytt Artsprosjekt på moser

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 6 måneder siden

 - Ny art for Norge på første forsøk

BioFokus deltar i et Artsprosjekt som omhandler oseaniske levermoser på Vestlandet. Den første turen i prosjektet gikk til Hordaland, og allerede tredje dagen ble det funnet en ny levermose for Skandinavia. Colura calyptrifolia ble funnet på en bergvegg i et varmekjært og fuktig miljø ved Femanger i Fusa kommune. Nærmeste kjente lokalitet ligger på de britiske øyer. Artsdatabanken omtaler funnet her:

les mer

Mosen Ceratodon conicus funnet ny for Norge

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 5 år, 6 måneder siden

I forbindelse med med det avsluttede Artsprosjektet "moser i dårlig kjente habitat" ble det samlet en vegmose som ble bestemt til Ceratodon conicus. Bestemmelsen ble imidlertid vurdert som usikker siden materialet var sterilt. Resultater fra DNA-strekkoding viser imidlertid at bestemmelsen var korrekt. Arten ble funnet i friområdet sør på Ulvøya innerst i Oslofjorden, der den vokste i noe forstyrret, kalkrikt finsubstrat. Arten vokste sammen med flere andre sjeldne mosearter som pyramidemose (Pyramidula tetragona) og vortesvøpmose (Acaulon muticum).

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom