Nyheter

Viser artikler etter Ulrika Jansson

Bekkeåpning med stedegne arter og ingeniørbiologi

Skrevet av: Ulrika Jansson 8 måneder, 3 uker siden

BioFokus har ledet et prosjekt med mål om å åpne en bekk i Sarpsborg kommune. HydraTeam har bidratt med hydrologiske beregninger og Rambøll med landskapsdesign. Vi foreslår å designe bekken med kun stedegne arter i kantsonene og med ingeniørbiologiske løsninger for stabilisering. Østfold Fylkeskommune var oppdragsgiver for prosjektet.

les mer

Blågrønn struktur med en biologisk vri

Skrevet av: Ulrika Jansson 1 år, 6 måneder siden

BioFokus har i det siste arbeidet en hel del med grønnstruktur/blågrønn struktur/grønn infrastruktur og dets betydning for naturmangfold i byer og tettsteder. Vi har fra en biolog sitt ståsted presentert temaet i flere seminarier for et bredt publikum av blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere, samfunnsvitere og kommunale planleggere. Vi bidrar også til en rapport til Nordiske ministerrådet (NMR) om grønn infrastruktur i et nordisk perspektiv. I rapporten til NMR bidrar BioFokus (Norge) og Habitats (Danmark) med eksempler fra respektive land og en sammenstilling av hvor langt landene har kommet mht grønn infrastuktur, mens Enetjärn Natur (Sverige) er hovedansvarlig for prosjektet.

les mer

Leirete oppdagelser i ravinedaler

Skrevet av: Ulrika Jansson 5 år siden

BioFokus har de siste to årene utført omfattende kartlegginger i ravinelandskap både på Romerike (først og fremst i Nannestad og Skedsmo) og i Trøndelag (først og fremst i Melhus, Klæbu og Trondheim). Naturtypen ravinedal har fått et økt fokus etter at den ble vurdert som sårbar i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011). Naturtypen trues av bakkeplanering, veibygging, utbygging, fylling av masser, sikring mot leirskred, anlegg av dammer etc. 

les mer

Foreslått skoginndeling til ny DN Håndbok 13

Skrevet av: Ulrika Jansson 5 år, 4 måneder siden

BioFokus har i forbindelse med revidering av DN Håndbok 13 fått i oppdrag av Miljødirektoratet å lede arbeidet med ny inndeling av naturtyper i skog. Vi har nå sammen med medarbeidere i NINA publisert et forslag på ny inndeling som kan lastes ned her. Inndeling og 11 foreløpige faktaark skal testes ut i løpet av feltsesongen 2013. Arbeidet med å revidere inndeling og faktaark vil forsette under høsten og vinteren, med hjelp av mange friske felterfaringer og forhåpentligvis mange innspill fra naturkartleggere med erfaringer fra hele Norge!    

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom