BioFokus med ny kunnskap om naturmangfoldet i Kvanndalen i Granvin

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 2 uker, 1 dag siden

BioFokus har på oppdrag fra FNF i Hordaland utført supplerende undersøkelser av naturverdier i Kvanndalen i Granvin herad i Hordaland. Det foreligger planer om småkraftverk i denne dalen og FNF mente at viktige naturverdier kunne være oversett i den ordinære konsekvensutredningen. 

Vi undersøkte dalføret i løpet av to dager i hhv. september og oktober og påviste en rekke nye arter for området. Som følge av nye artsfunn og en helhetlig vurdering av naturen i dalføret, ble det gjort en ny konsekvensvurdering for det planlagte tiltaket der både omfangs- og konsekvensvurderingen ble skjerpet i forhold til Hardanger Energi AS sin konsesjonssøknad. 

BioFokus merker seg at vi nok en gang at viktige naturverdier er underkommunisert i småkraftsammenheng. Det viser seg gang på gang at det er en svært vanskelig øvelse å vurdere omfang og konsekvens for verdier man ikke klarer å påvise. Selv med gode føre-var vurderinger vil man være helt avhengig av riktig kompetanse for å kunne fremstille naturverdier og mulige konsekvenser av tiltaket så presist som mulig. 

Rapporten vår fra Kvanndalselva kan leses her: http://lager.biofokus.no/biofokus-notat/biofokusnotat2018-48.pdf

 

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom