Nyheter

Viser artikler fra kategorien Formidling

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 måned siden

Et nytt nummer av tidsskriftet (vol. 65 nr. 2) ble trykket 14. desember 2018. I dette nummeret kan man lese om parasittvepsen Marietta picta (André, 1878) som for første gang er rapportert fra Norge. Dette er et fantastisk vakkert insekt som også kan sees på omslaget til denne utgaven av tidsskriftet. Trond Andersen beskriver en ny art av fjærmygg for vitenskapen - Macropelopia (Bethbilbeckia) chilensis. Denne arten er som navnet tilser fra Chile i Sør-Amerika. Løpebillen Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) rapporteres for første gang fra Norge. Det samme gjelder ti nye arter av midd. Lars Ove Hansen og George Japoshvili publiserer sin syvende artikkel som omhandler vepsefamilien Encyrtidae i Norge. Sigmund Hågvar publiserer en artikkel som bidrar til å forså økologien hos kortvingen Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) bedre. Gunnar M. Kvifte og Terje Jonassen publiserer de første funnene fra tovingefamilien Opetiidae i Norge. Man kan også lese om Cimex pipistrelli komplekset og nye funn av teger i familien Cimicidae. Dette nummeret gir også en oversikt over funn av arter i tovingefamiliene Limoniidae og Pediciidae i Norge, med 40 nye arter for landet. Denne artikkelen gir også en oppdatert sjekkliste for disse familiene for Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Til sist presenteres nye funn av billene Cleopomiarus distinctus Boheman, 1845 og Stricticollis tobias Marseul, 1879.

les mer

Innsamling av stankelbein i Finnmark

Skrevet av: Øivind Gammelmo 4 måneder, 2 uker siden

I august var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo i BioFokus i Finnmark for å samle stankelbein. Med på turen var Jukka Salmela, som arbeider ved Laplands Universitet i Rovaniemi og som er ekspert på denne dyregruppen. Formålet med innsamlingsturen var å øke kunnskapen om denne artsgruppen i vår nordligste landsdel og samtidig finne nye arter for vår fauna.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 år siden

Norwegian Journal of Entomology vol. 64-2 ble trykket 12. desember 2017. I dette nummeret blir det bl.a. beskrevet to fjærmygger (fam. Chironomidae) og en møkkflue (fam. Muscidae) som er nye for vitenskapen. I tillegg presenteres over 20 arter som er nye for den norske faunaen fra en rekke forskjellige grupper.

les mer

Operasjon dagsverk hos BioFokus

Skrevet av: Terje Blindheim 1 år, 2 måneder siden

Vilde Revold Olberg har hatt OD-jobb (Operasjon dagsverk) hos BioFokus i dag. Hun har hatt i oppdrag å fotografere insekter som skal brukes i prosjektet "truete ansvarsarter i Østfold". Årets OD går til oljebarna i Nigeria

Tagger: billerinsekter
les mer

Mudderløpebille Pogonus luridipennis i Kurefjorden

Skrevet av: Stefan Olberg 1 år, 3 måneder siden

Stefan Olberg i BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold kartlagt løpebillearten mudderløpebille Pogonus luridipennis (Germar, 1823) langs Kurefjorden i Råde og Rygge kommuner i 2017. Den kritisk truede (CR) arten er i Norge kun kjent fra to langgrunne bukter ved Åven i Råde, der den lever på sterile leireflater. Grunnet usikkerhet rundt mudderløpebillens situasjon i Norge, en påvist sterk tilbakegang i den kjente populasjonen i Fuglevik og manglende handlingsplan for en ivaretakelse av arten, er det behov for et ettersøk av arten på andre lokaliteter, gjøre en bestandsvurdering på kjente lokaliteter og ikke minst vurdere hvilke tiltak som må/bør iverksettes i et forsøk på å hindre at arten dør ut i Norge.

Tagger: insekterKartleggingbillerrødlistearter
les mer

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 1 år, 3 måneder siden

BioFokus arrangerte kurs med fokus på rødlistede karplanter, lav, sopp og moser på Dokka i Nordre Land kommune fra 11. -13. september. Miljøfaglig utredning og Kistefos skogtjenester var medarrangører på kurset som var fulltegnet med 25 deltakere. Kursdeltakerene representerte ulike "grener" innenfor vårt fagområde og både konsulenter, naturvernorganisasjoner, sektormyndigheter og regionmyndigheter var representert. Vi, og mange med oss, mener at dette var en god blanding med folk med ulik bakgrunn, og det ble mange gode samtaler rundt ulike temaer innen arter, natur og forvaltning. Det ble demonstrert rødlistearter og signalarter fra ulike naturtyper som slåttemark, beitemark, gressplen (!), kalkskog, flommarksskog og bekkekløft. Totalt ble 71 ulike rødlistearter demonstrert for deltakerne på turen, se artsliste her

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom