Nyheter

Viser artikler fra kategorien Norwegian Journal of Entomology

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 måned siden

Et nytt nummer av tidsskriftet (vol. 65 nr. 2) ble trykket 14. desember 2018. I dette nummeret kan man lese om parasittvepsen Marietta picta (André, 1878) som for første gang er rapportert fra Norge. Dette er et fantastisk vakkert insekt som også kan sees på omslaget til denne utgaven av tidsskriftet. Trond Andersen beskriver en ny art av fjærmygg for vitenskapen - Macropelopia (Bethbilbeckia) chilensis. Denne arten er som navnet tilser fra Chile i Sør-Amerika. Løpebillen Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) rapporteres for første gang fra Norge. Det samme gjelder ti nye arter av midd. Lars Ove Hansen og George Japoshvili publiserer sin syvende artikkel som omhandler vepsefamilien Encyrtidae i Norge. Sigmund Hågvar publiserer en artikkel som bidrar til å forså økologien hos kortvingen Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) bedre. Gunnar M. Kvifte og Terje Jonassen publiserer de første funnene fra tovingefamilien Opetiidae i Norge. Man kan også lese om Cimex pipistrelli komplekset og nye funn av teger i familien Cimicidae. Dette nummeret gir også en oversikt over funn av arter i tovingefamiliene Limoniidae og Pediciidae i Norge, med 40 nye arter for landet. Denne artikkelen gir også en oppdatert sjekkliste for disse familiene for Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Til sist presenteres nye funn av billene Cleopomiarus distinctus Boheman, 1845 og Stricticollis tobias Marseul, 1879.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 5 måneder, 4 uker siden

Et nytt nummer av tidsskriftet (vol. 65 nr. 1) ble trykket 28. juni 2018. I dette nummeret kan man lese om det første funnet av edderkoppen Oreoneta eskimopoint Saaristo & Marusik, 2004 fra Grønland. Her finnes også en artikkel om utbredelsen til den sjeldne buksamlerbien Coelioxys lanceolata Nylander, 1852 i Norge. En artikkel med tilføyelser og rettelser til Aakra m. fl. (2016) sin artikkel om norske edderkopper tilføyer 12 arter nye for landet. Fjærmyggen Claudiotendipes bolivianus beskrives som ny for vitenskapen fra La Paz Department i Bolivia. Praktvepsen Ctenochira magnusi beskrives også som ny for vitenskapen fra Oppsalneset i Vindafjord i Norge. Siste del av en serie med artikler som presenterer Norges minérfluer finnes også i dette nummeret. Her får vi en oversikt over følgende slekter av minérfluer; Melanagromyza, Cerodontha, Chromatomyia, Liriomyza, Metopomyza, Napomyza og Phytomyza. Vepsen Melittobia acasta (Walker, 1839) er for første gang rapportert fra Norge og presenteres i en artikkel i dette nummeret. En oversikt over trefluer fra Finnmark finnes også i dette nummeret og her rapporteres treflua Clusiodes freyi Tuomikoski, 1933 for første gang fra Norge. Møkkflua Hebecnema brodina beskrives som ny for vitenskapen fra et gammelt museumsmateriale fra Sverige. En oversikt over arter i underfamilien Cerocephalinae i vepsefamilien Pteromalidae finnes også i dette nummeret. Her rapporteres også arten Theocolax formiciformis Westwood, 1832 som ny for Norge. Lapprovflua Cyrtopogon lapponicus (Zetterstedt, 1838) rapporteres for første gang fra Norge basert på materiale samlet på Dombås i 1980.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 år siden

Norwegian Journal of Entomology vol. 64-2 ble trykket 12. desember 2017. I dette nummeret blir det bl.a. beskrevet to fjærmygger (fam. Chironomidae) og en møkkflue (fam. Muscidae) som er nye for vitenskapen. I tillegg presenteres over 20 arter som er nye for den norske faunaen fra en rekke forskjellige grupper.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 år, 5 måneder siden

Norwegian Journal of Entomology vol. 64-1 ble trykket 29. juni. I dette nummeret kan du lese om funn av 5 nye arter av veps i familien Pteromalidae fra Norge. Sikaden Cicadetta montana er rapportert som ny for Estland. U-myggen Dixella laeta er meldt ny for Norge og i tillegg gis en oversikt over karakterer som kan være nyttige i artsbestemmelse. Edderkoppen Centromerus arcanus er rapportert som ny for Grønland. Nummeret inneholder også en oversikt over lopper på Færøyene. Holarktiske og orientale arter i Platycheirus manicatus gruppen er revidert og det gis også en nøkkel til bestemmelse av artene. En artikkel presenterer arter i vepsefamilien Encyrtidae fra Oslo kommune og her beskrives også en ny art for vitenskapen - Blastothrix osloensis. I tillegg er vepsearten Aleiodes ungularis rapportert som ny for Norge.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 2 år, 1 måned siden

Norwegian Journal of Entomology vol. 63-2 ble trykket 12. desember og er på vei til abonnentene. 

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 2 år, 6 måneder siden

Norwegian Journal of Entomology vol. 63-1 ble trykket 21. juni og er på vei til abonnentene. I dette nummeret blir det bl.a. beskrevet en fjærmygg og to sørgemygg som er nye for vitenskapen. I tillegg presenteres over 70 arter som er nye for den norske faunaen fra en rekke forskjellige grupper.

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom