Nyheter

Viser artikler fra kategorien Viktig naturtypelokalitet

Hogst i båndlavlokalitet

Skrevet av: Terje Blindheim 3 år, 10 måneder siden

BioFokus m. fl. gjennomførte i perioden 2007 til 2010 Norges største kartlegging til nå av en enkelt spesifikk naturtype. 650 bekkekløfter i hele landet ble dokumentert etter en forhåndsdefinert metode. 

Tagger: medialav
les mer

Slått i sentrum

Skrevet av: Anders Thylén 4 år, 5 måneder siden

I hovedstadens nærhet, ja, til og med helt inne i sentrum, finnes områder med rester av eldre slåttemark, hvor hevd med ljå eller slåmaskin blir tatt opp igjen. BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget skjøtselsplaner for en del av disse, for å sikre at det store mangfoldet av planter, sommerfugler og andre organismer blir ivaretatt på beste måte.

les mer

Fortsatt fokus på insekter i hule eiker

Skrevet av: Øivind Gammelmo 4 år, 7 måneder siden

BioFokus vil også i år kartlegge insektfaunaen på hule eiketrær i Oslo/Akershus. I år er fire lokaliteter plukket ut; Ringi i Bærum kommune, Hektnereika i Rælingen kommune og to eiker i Vestby kommune (Pepperstad skog og Strand S). 

Tagger: insekterhule eikerbiologisk mangfold
les mer

Kartlegging av insekter på to lokaliteter med hule eiker i Telemark

Skrevet av: Stefan Olberg 5 år, 2 måneder siden

BioFokus har undersøkt insektmangfoldet i noen svært gamle og hule eiker på to lokaliteter i Telemark.

Tagger: hule eikerbillerinsekter
les mer

Verdifull lindeskogslokalitet registrert i Gjøvik, Oppland

Skrevet av: Terje Blindheim 6 år siden

I forbindelse med at BioFokus har kartlagt edelløvskogslokaliteter i Oppland 2012 ble det registrert en svært verdifull lindeskog i Eriksberga, syd for eksisterende reservat.

Tagger: biologisk mangfoldedelløvskogoppland
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom