Biolitt søk

I BioLittBasen kan du søke i BioFokus sine publikasjoner, samt i 13.000 andre titler om biologisk mangfold. 

BioFokus alle rapporter og notater

Siste Sjane notater   Siste Sjanse rapporter   BioFokus notater   BioFokus rapporter  

År Tittel Forfatter(e)
2017 Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.0 i verneområder i Østfold 2016 Bichsel, M., et al.
2017 Konseptplan for ivaretakelse av naturmangfold i forbindelse med revidering av kommunedelplan 2 for Fornebu, Bærum Bichsel, M., et al.
2017 Bland ekar och arter Götmark, F.
2017 Interaktivt berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelser sin digitale karttjeneste. NGU,
2017 Interaktivt løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser sin digitale karttjeneste. NGU,
2017 Falkennest- Aussenkamera Stadt Zürich,
2017 Turmfalken vor der Kamera- Live-Bilder aus einem Turmfalkenkasten NABU-Landesverband Berlin,
2017 Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune 2016 Bichsel, M., et al.
2016 Behøver vi grønne vegger? Forskning og kunnskap Biowall AS,
2016 Naturverdier og konsekvenser for naturmiljø ved avvirkning av hogstmoden gran og sikring av lysløype og stier ved Østre Greverud, Oppegård kommune Bichsel, M., et al.
2016 Landskapsmessige konsekvenser for økt boligbygging på Fornebu Bjørbekk, J., et al.
2016 Planprogram for Fornebu - revisjon av kommunedelplan 2 Bærum kommune,
2016 Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0): 1 Bratli, H., et al.
2016 Geocache_UTM33_WGS84_GeocacheBilder Geodata Online,
2016 Naturbase Miljødirektoratet,
2016 Artskart. Internettportal for artssøk. Artsdatabanken & GBIF Norge,
2016 Interaktivt løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser sin digitale karttjeneste. NGU,
2016 Interaktivt berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelser sin digitale karttjeneste. NGU,
2016 Kartlegging av biologisk mangfold i Kjoselvdalen skyte- og øvingsfelt, Tromsø kommune Høitomt, T.
2016 Ravinekartlegging i Nes kommune 2016 Gammelmo, Ø., et al.
2016 Kartlegging av biologiske mangfold på Brettingen skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune Abel, K.
2016 Kartlegging av biologisk mangfold på Kvamskogen skyte- og øvingsfelt, Kvam kommune Klepsland, J. T.
2016 Kvalitetssikring av naturtyper i Nedre og Øvre Eiker kommuner Abel, K.
2016 E16 Sollihøgda – naturmiljø i 14 mulige områder for massedeponi Hofton, T. H.
2016 Biologiske undersøkelser langs J.R. Wilhelmsens vei samt omegn, Asker kommune Abel, K.