Biolitt søk

I BioLittBasen kan du søke i BioFokus sine publikasjoner, samt i 13.000 andre titler om biologisk mangfold. 

BioFokus alle rapporter og notater

Siste Sjane notater   Siste Sjanse rapporter   BioFokus notater   BioFokus rapporter  

År Tittel Forfatter(e)
2017 Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien-Saltodden i Son, Vestby kommune Blindheim, T. og Olberg, S.
2017 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med detaljregulering av Dikemark idrettspark Høitomt, L.E. og Olsen K.M.
2017 Naturverdier i utvalgte områder langs ny jernbanestrekning Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S.
2017 Kartlegging av biologisk mangfold langs rv. 36 Skrapeklev- Klevstrand, Porsgrunn kommune Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier på Vettre i Asker kommune Brynjulvsrud, J.G.
2017 Kartlegging av naturverdier i Kabelgaten på Økern i Oslo Hertzberg, M.K. og Blindheim, T.
2017 Supplerende kartlegging av verneverdier i et skogområde ved Åkre-Vikane i Ullensvang herad, Hordaland Høitomt, T.
2017 Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Olberg, S.
2017 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Telemark 2017 Brynjulvsrud, J.G. og Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. og Olsen, M.
2017 Kartlegging av biologisk mangfold i planområdet Lønnebakke, Porsgrunn kommune Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier ved Jarenlia på Skui i Bærum Olberg, S.
2017 Naturverdier i planområdet Prestmosen Nord, Nannestad kommune Bichsel, M.
2017 OBOS Fornebulandet - integrering av naturfremmende tiltak innenfor planområdet 9.6 Hertzberg, M.K.
2017 OBOS Fornebulandet – integrering av naturfremmende tiltak innenfor planområdet 9.4 Olsen, M.
2017 Vurdering av naturhensyn i planområde ved Linnestranda, Lier kommune Thylén, A., et al.
2017 Naturverdier i planområdet i Heggedal sentrum, Asker kommune Bichsel, M., et al.
2017 Naturverdier i planområdet ved Vinterveien, Heggedal, Asker kommune Bichsel, M., et al.
2017 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Oslo kommune 2016 Blindheim, T. , et al.
2017 Kartlegging av humler og andre insekter i slåttemark i Buskerud 2016 Olsen, K.M.
2017 Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016-17. Høitomt, L.E., et al.
2017 Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Olberg, S.
2017 Naturverdier på Marienlyst Olberg, S.
2017 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.