Biolitt søk

I BioLittBasen kan du søke i BioFokus sine publikasjoner, samt i 13.000 andre titler om biologisk mangfold. 

BioFokus alle rapporter og notater

Siste Sjane notater   Siste Sjanse rapporter   BioFokus notater   BioFokus rapporter  

År Tittel Forfatter(e)
2017 Konsekvenser for naturverdier ved tildekking av urene masser på Langøyene, Nesodden kommune Blindheim , T., et al.
2017 Funn fra historiens første NiN-master. En verden av naturtyper. https://forskning.no/blogg/en-verden-av-naturtyper/funn-fra-historiens-forste-nin-master. (lest 01.11.2017) Eriksen, Eva L.
2017 Verdisetting av natur-typer av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk Evju, M., et al.
2017 Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. Aarrestad, P. A., et al.
2017 kartleggingsinstruks - Deloppdrag verdisetting 2017 Miljødirektoratet,
2017 Mudderløpebille Pogonus luridipennis ved Kurefjorden i Østfold Olberg, S.
2017 Ginstheden - en hotspot för hotade arter Larsson, Krister
2017 Dramtisk nedgång i antalet lokaler för slåttergubbe - resultat från floraväkteri i tre sydsvenska provinser Sundberg, Sebastian
2017 Grön sköldmossa - ökar i norr och minskar i söder? Lönnell, Niklas
2017 Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien-Saltodden i Son, Vestby kommune Blindheim, T. og Olberg, S.
2017 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med detaljregulering av Dikemark idrettspark Høitomt, L.E. og Olsen K.M.
2017 Naturverdier i utvalgte områder langs ny jernbanestrekning Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S.
2017 Kartlegging av biologisk mangfold langs rv. 36 Skrapeklev- Klevstrand, Porsgrunn kommune Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier på Vettre i Asker kommune Brynjulvsrud, J.G.
2017 Kartlegging av naturverdier i Kabelgaten på Økern i Oslo Hertzberg, M.K. og Blindheim, T.
2017 Supplerende kartlegging av verneverdier i et skogområde ved Åkre-Vikane i Ullensvang herad, Hordaland Høitomt, T.
2017 Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Olberg, S.
2017 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Telemark 2017 Brynjulvsrud, J.G. og Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. og Olsen, M.
2017 Kartlegging av biologisk mangfold i planområdet Lønnebakke, Porsgrunn kommune Reiso, S.
2017 Kartlegging av naturverdier ved Jarenlia på Skui i Bærum Olberg, S.
2017 Naturverdier i planområdet Prestmosen Nord, Nannestad kommune Bichsel, M.
2017 OBOS Fornebulandet - integrering av naturfremmende tiltak innenfor planområdet 9.6 Hertzberg, M.K.
2017 OBOS Fornebulandet – integrering av naturfremmende tiltak innenfor planområdet 9.4 Olsen, M.