Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Inventering IC Nykirke-Barkåker 2017

Naturtype og viltkartlegging

Inventering av planlagte deponiområder, noen mindre areler langs planlagt jernbanestrekning, samt en naturtypelokalitet (Kongelv) i forbindelse med ny jernbanestrekning IC Nykirke - Barkåker.

Fra mar. 1, 2017 til aug. 31, 2017

Stefan Olberg 2017-19