Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Grön infrastruktur i urbana miljöer

Utredninger og FOU

Prosjektet omfatter å samle eksempler på bevaring og restaurering av grøn infrastruktur i urbane miljøer i et nordisk perspektiv. Det er et samarbeidsprosjekt med Sverige og Danmark på oppdrag for Nordiske ministerrådet.

Fra jan. 24, 2017 til des. 1, 2017

Anders Thylén 2017-10