Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Ecology of place seminar

Kunnskapsformidling

Holde foredrag og delta på seminar om natur i byen.

Fra jan. 11, 2017 til jan. 25, 2017

Anders Thylén 2017-3