Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Norwegian Journal of Entomology 2017

Kunnskapsformidling

Redaktør, redaksjonssekretær og setting av NJE vol 64 - 2017.

Fra jan. 1, 2017 til des. 31, 2017

Øivind Gammelmo 2017-5