Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Bergskogen skjøtselsplan; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Utarbeide skjøtselsplan for Bergskogen på Tåsen, Oslo kommune.

Stefan Olberg

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Stefan Olberg 2017-137