Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Lindbäckdammen; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Utarbeide skjøtselsplan for Bergskogen på Tåsen, Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Kjell Magne Olsen

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2017-138