Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Parkslireknekartlegging; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegge parkslirekneforekomster i Oslo kommune.

Terje Blindheim

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-139