Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Oslo kommune, Hovindammen

Spesialkartlegging av arter

Vurdering av status for salamander og gullfisk i Hovindammen, Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Lars Erik Høitomt

Fra aug. 14, 2017 til nov. 30, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-136