Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Herbertus norenus Lysefjorden

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av Herbertus norenus i Lysefjorden, Rogaland.

Fra apr. 1, 2018 til jul. 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2017-192