Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Asker Løkenes eikekartlegging

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av eiker i verneområder på Løkeneshalvøya i Asker.

Fra des. 13, 2017 til jul. 1, 2018

Kim Abel 2017-190