Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
ÅK Telemark, plan og kartlegging

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan for en lokalitet med «åpen grunnlendt kalkmark» i Grenlandsområdet der det er store naturverdier og samtidig betydelig skjøtselsbehov, samt nykartlegging av utvalgte areal.

Fra mai 1, 2018 til jun. 30, 2018

Sigve Reiso 2017-189