Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Midtåsen

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av naturverdier i mulig utbyggingsområde på Nordstrand, Oslo.

Anders Thylén, Terje Blindheim

Fra des. 8, 2017 til des. 22, 2017

Anders Thylén 2017-188