Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Stillehavsøsters, rammeavtale Oslo 2018

Spesialkartlegging av arter

Fra aug. 31, 2018 til nov. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-119