Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Kurs i naturmangfold, Bømlo

Kunnskapsformidling

Artskartleggingskurs hvor Kjell Magne Olsen bidro med kunnskap om Stankelbein og insekter generelt, samt flora. Felt og seminar.

Kjell Magne Olsen

Fra aug. 15, 2018 til aug. 17, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-116