Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Skjøtselskurs OOF

Kunnskapsformidling

BioFokus holder kurs i skjøtsel av kulturlandskap for Oslofjorden friluftsråd på Bjerkø i Tjøme kommune.

Kim Abel

Fra jul. 1, 2018 til jul. 31, 2017

Kim Abel 2018-114