Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Langesundstangen og Krogshavn

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av fremmede trær i Langesundstangen NR og søk etter sprikesøtgras ved Krogshavn.

Kjell Magne Olsen

Fra mai 14, 2018 til jan. 20, 2019

Kjell Magne Olsen 2018-117