Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Blomsterfluer 2017

Spesialkartlegging av arter

Blomsterfluer innsamlet av Kjell Magne Olsen, BioFokus, og bestemt av Tore Randulff Nielsen i 2017 og 2018.

Fra aug. 1, 2017 til mar. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-118