Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Marienlyst - naturtypekartlegging av gamle trær

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å vurdere kvaliteter til gamle trær på NRK sine eiendommer på Marienlyst.

Stefan Olberg, Terje Blindheim

Fra okt. 22, 2018 til nov. 16, 2018

Stefan Olberg 2018-140