Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Bøveien 4, Røyken. Snødeponi

Utredninger og FOU

Naturkartlegging i forbindelse med planer om et snødeponi ved Stokker, Bødalen 4 i Røyken kommune. Snødeponiet skal ligge i et gammelt massedeponi.

Fra okt. 15, 2018 til nov. 15, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2018-139