Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Kurs skogvernkartlegging

Kunnskapsformidling

Befaring med FM i Agder i to skogområder som skulle vurderes for frivillig vern sør og vest i Agder.

Terje Blindheim

Fra sept. 27, 2018 til sept. 28, 2018

Terje Blindheim 2018-137