Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Telemark, fuktskoger aktuelle for kartlegging

Skogkartlegging

Bistå Fylkesmannen i Telemark med utvalg av aktuelle fuktskoger for kartlegging.

Fra sept. 21, 2018 til des. 1, 2018

Sigve Reiso 2018-132