Vi tilbyr

BioFokus har som formål:

  • å levere forvaltningsrelevante data til offentlige og private aktører som tar beslutninger som påvirker norsk natur

  • å formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi

BioFokus tilbyr: