Nyheter

Viser artikler som er tagget hule eiker

Utferd med skogøkologiklassen ved NMBU

Skrevet av: Terje Blindheim 1 år, 7 måneder siden

BioFokus har nå i 15 år vært med skogøkologiklassen på NMBU for å undervise om kartlegging av skog og om skogøkologi generelt. De siste 10 årene har vi vært i Vestby ved Hulvik og i Paradislandet på Sonsåsen, to lokaliteter med mye gammelskogselementer av en rekke treslag typisk for Indre Oslofjord.

Tagger: hule eikeredelløvskogkurs
les mer

Hule eiker i Oslo og Akershus

Skrevet av: Stefan Olberg 2 år, 1 måned siden

BioFokus har i samarbeid med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sammenstilt tilgjengelige data omhandlende den utvalgte naturtypen hule eiker og det tilknyttede artsmangfoldet i Oslo og Akershus.

Tagger: hule eikerRapportinsekterrødlistearterbiologisk mangfoldbiller
les mer

Kartlegging av insekter på fire hule eiker i Buskerud

Skrevet av: Stefan Olberg 2 år, 8 måneder siden

BioFokus har på oppdrag for Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud kartlagt trelevende insekter på fire lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker. Eikene stod plassert på følgende lokaliteter: Nedre Mørk i Lier, Øvre Eik i Drammen og Sagene og Holtnes i Hurum. Insektfeller ble brukt for å samle inn insektene og de andre virvelløse dyrene.

Tagger: billerbiologisk mangfoldhule eikerrødlistearterinsekter
les mer

Statusoversikt for edelløvskog i Norge

Skrevet av: Terje Blindheim 3 år, 3 måneder siden

BioFokus har i samarbeid med NINA og Miljøfaglig utredning jobbet i ett år med å sammenstille resultatene fra de nasjonale kartleggingene av edelløvskog fra 2009-2014. I tillegg har vi forsøkt, med bakgrunn i naturtypedata fra Naturbase, å gi en statusoversikt for naturtypen. Rapporten kan lastes ned her.

Tagger: edelløvskoghule eikerrødlistearter
les mer

Kartlegging av hule eiker i Buskerud 2014

Skrevet av: Stefan Olberg 3 år, 8 måneder siden

BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker i Buskerud. Totalt ble 68 naturtypelokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker kartlagt og beskrevet.

Tagger: hule eikerKartlegging
les mer

Glansbillen Amphotis marginata funnet i Norge

Skrevet av: Stefan Olberg 4 år, 3 måneder siden

BioFokus holder for tiden på med kartlegging av hule eiker i Buskerud. I den forbindelse ble et eksemplar av glansbillen Amphotis marginata funnet under en soppinfisert eikegren liggende ved basis av en grov, hul eik i Lier. Arten er ny for Norge. Denne billearten er knyttet til hule trær, fortrinnsvis eiker, med forekomst av svart tremaur (Lasius fuliginosus). Arten er funnet i noen sørlige län i Sverige, og er her ansett som en sjeldenhet.

Tagger: billerinsekterhule eiker
les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom