Nyheter

Stumpbillen Hololepta plana i Østfold

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 1 måned, 2 uker siden

Den 26. september 2014 ble stumpbillen Hololepta plana funnet på Tømmerøya i Vansjø i Østfold under kartlegging av skogen på øya i prosjektet "frivillig vern" av skog på oppdrag for Miljødirektoratet. Dette er det tredje funnet av arten i Østfold.

Tagger: biller
les mer

Mose-workshop i Jotunheimen

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 2 måneder siden

BioFokus arrangerte workshop med tema fjellmoser på Leirvassbu fjellhotell den første uka i september. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken og Sabima og hadde som mål å skaffe til veie ny kunnskap om mange dårlig kjente mosearter i høyfjellet. Tre av Sveriges ledende bryologer ble hyret inn for å bidra med sin felterfaring. Våre naboer i øst har de siste årene hatt et ganske sterkt fokus på sine høyfjellsmoser. De fire feltdagene i Jotunheimen skulle vise seg å bli svært innbringende.

Tagger: workshopartsprosjektet
les mer

Glansbillen Amphotis marginata funnet i Norge

Skrevet av: Stefan Olberg 2 måneder, 2 uker siden

BioFokus holder for tiden på med kartlegging av hule eiker i Buskerud. I den forbindelse ble et eksemplar av glansbillen Amphotis marginata funnet under en soppinfisert eikegren liggende ved basis av en grov, hul eik i Lier. Arten er ny for Norge. Denne billearten er knyttet til hule trær, fortrinnsvis eiker, med forekomst av svart tremaur (Lasius fuliginosus). Arten er funnet i noen sørlige län i Sverige, og er her ansett som en sjeldenhet.

Tagger: billerinsekterhule eiker
les mer

Elvesandjeger langs Folla i Alvdal

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 2 måneder, 2 uker siden

På oppdrag for NVE har BioFokus kartlagt elvesandjeger i tre områder ved Folla i Alvdal hvor det er aktuelt med masseuttak og flomvern. Arten er tidligere registrert lenger oppstrøms langs Folla og ned til det nordligste av de aktuelle undersøkelsesområdene. Det ble nå funnet gode populasjoner på to av områdene. Elvesandjeger er rødlistet som sterkt truet (EN) og den er en prioritert art som er beskyttet av egen forskrift under naturmangfoldloven.

Tagger: billerinsekter
les mer

Slått i sentrum

Skrevet av: Anders Thylén 4 måneder, 4 uker siden

I hovedstadens nærhet, ja, til og med helt inne i sentrum, finnes områder med rester av eldre slåttemark, hvor hevd med ljå eller slåmaskin blir tatt opp igjen. BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget skjøtselsplaner for en del av disse, for å sikre at det store mangfoldet av planter, sommerfugler og andre organismer blir ivaretatt på beste måte.

les mer