Nyheter

Ny kjukebok for Europa

Skrevet av: Tom Hellik Hofton 4 dager, 3 timer siden

Den nye europeiske kjukefloraen til Leif Ryvarden er klar!

Tagger: biologisk mangfoldsopp
les mer

Kartlegging av hule eiker i Asker og Bærum

Skrevet av: Stefan Olberg 2 uker siden

BioFokus kartla i 2013 den utvalgte naturtypen hule eiker i Asker og Bærum på oppdrag fra henholdsvis Asker kommune og Bærum kommune. Den utvalgte naturtypen hule eiker har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og kommuner med forekomster av hule eiker har fått midler til kartlegging og skjøtsel av naturtypen. Her kan du lese litt om kartleggingen vår av hule eiker og hvorfor naturtypen er viktig å ivareta.

Tagger: hule eikerinsekterlavsopp
les mer

Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 2 uker, 1 dag siden

Norwegian Journal of Entomology (NJE) er et entomologisk vitenskapelig tidsskrift. Tidsskriftet gis ut to ganger i året og publiserer artikler som omhandler taksonomi, faunistikk, zoogeografi og økologi av insekter og andre terrestriske leddyr. NJE er engelskspråkelig og alle artikler blir fagfellevurdert (per review). Dette er en metode for å kvalitetssikre publikasjonene før publisering. Målgruppen er amatørentomologer og fagmiljøet i Norge og internasjonalt. 

Tagger: mediainsekter
les mer

Barkskorpion og obskur bille funnet i skytefelt

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 2 uker, 5 dager siden

Edderkoppdyret Dendrochernes cyrneus, barkskorpion (VU), ble funnet ved manuell leting på brent furu i skytefeltet ved Hengsvann i Buskerud. Mosskorpioner er en orden med små rovdyr som jakter på midd og spretthaler, men denne arten måler hele 4 mm!   Barkskorpion er avhengig av gammel naturskog av furu hvor den lever under løs bark på gammel eller død furu. Dette er det femte funnet i Norge.

Tagger: billerinsekter
les mer

Sangsikaden synger fortsatt

Skrevet av: Arne Endre Laugsand 1 måned siden

Mens 2012 ga heller magert resultat, viste 2013 seg å være et rimelig godt år hva gjelder observasjoner av sangsikade. Mens kun to registreringer ble gjort i 2012 (og vi kan ikke helt utelukke at det dreier seg om ett og samme individ), så ble arten funnet hele fem steder av BioFokus i 2013, og i tillegg fire steder av andre, med et minimumsantall individer på ca. 16.

les mer