Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 1 måned siden

Et nytt nummer av tidsskriftet (vol. 65 nr. 2) ble trykket 14. desember 2018. I dette nummeret kan man lese om parasittvepsen Marietta picta (André, 1878) som for første gang er rapportert fra Norge. Dette er et fantastisk vakkert insekt som også kan sees på omslaget til denne utgaven av tidsskriftet. Trond Andersen beskriver en ny art av fjærmygg for vitenskapen - Macropelopia (Bethbilbeckia) chilensis. Denne arten er som navnet tilser fra Chile i Sør-Amerika. Løpebillen Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) rapporteres for første gang fra Norge. Det samme gjelder ti nye arter av midd. Lars Ove Hansen og George Japoshvili publiserer sin syvende artikkel som omhandler vepsefamilien Encyrtidae i Norge. Sigmund Hågvar publiserer en artikkel som bidrar til å forså økologien hos kortvingen Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) bedre. Gunnar M. Kvifte og Terje Jonassen publiserer de første funnene fra tovingefamilien Opetiidae i Norge. Man kan også lese om Cimex pipistrelli komplekset og nye funn av teger i familien Cimicidae. Dette nummeret gir også en oversikt over funn av arter i tovingefamiliene Limoniidae og Pediciidae i Norge, med 40 nye arter for landet. Denne artikkelen gir også en oppdatert sjekkliste for disse familiene for Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Til sist presenteres nye funn av billene Cleopomiarus distinctus Boheman, 1845 og Stricticollis tobias Marseul, 1879.

les mer

BioFokus med ny kunnskap om naturmangfoldet i Kvanndalen i Granvin

Skrevet av: Torbjørn Høitomt 1 måned, 3 uker siden

BioFokus har på oppdrag fra FNF i Hordaland utført supplerende undersøkelser av naturverdier i Kvanndalen i Granvin herad i Hordaland. Det foreligger planer om småkraftverk i denne dalen og FNF mente at viktige naturverdier kunne være oversett i den ordinære konsekvensutredningen. 

les mer

Løpebillen Dyschirius impunctipennis

Skrevet av: Stefan Olberg 3 måneder, 1 uke siden

BioFokus har på oppdrag fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold foretatt en kartlegging av den kritisk truede løpebillen Dyschirius impunctipennis. Arten var frem til 2010 vurdert som utdødd (RE) i Norge, men ble samme år overraskende funnet på Søndre Sandøy på Hvaler. Nå er det tegn på at arten igjen kan komme til å bli vurdert som utdødd i fremtidige evalueringer.

les mer

Entosthodon fascicularis funnet på Nes i Sauherad, Telemark

Skrevet av: Terje Blindheim 4 måneder siden

John Gunnar Brynjulvsrud har gjort funn av en ny moseart for Norge og har forfattet denne bloggen om funnet. Koppmoser Entosthodon er en slekt som består av små arter som danner opp mot en halv centimeter høye tuer. Kapslene er opprette og har en koppliknende form. På verdensbasis fins omtrent 80 bekreftede arter hvorav 4 arter nå er registrert i Norge.

les mer

Innsamling av stankelbein i Finnmark

Skrevet av: Øivind Gammelmo 4 måneder, 2 uker siden

I august var Kjell Magne Olsen og Øivind Gammelmo i BioFokus i Finnmark for å samle stankelbein. Med på turen var Jukka Salmela, som arbeider ved Laplands Universitet i Rovaniemi og som er ekspert på denne dyregruppen. Formålet med innsamlingsturen var å øke kunnskapen om denne artsgruppen i vår nordligste landsdel og samtidig finne nye arter for vår fauna.

les mer

Nytt nummer av Norwegian Journal of Entomology

Skrevet av: Øivind Gammelmo 5 måneder, 4 uker siden

Et nytt nummer av tidsskriftet (vol. 65 nr. 1) ble trykket 28. juni 2018. I dette nummeret kan man lese om det første funnet av edderkoppen Oreoneta eskimopoint Saaristo & Marusik, 2004 fra Grønland. Her finnes også en artikkel om utbredelsen til den sjeldne buksamlerbien Coelioxys lanceolata Nylander, 1852 i Norge. En artikkel med tilføyelser og rettelser til Aakra m. fl. (2016) sin artikkel om norske edderkopper tilføyer 12 arter nye for landet. Fjærmyggen Claudiotendipes bolivianus beskrives som ny for vitenskapen fra La Paz Department i Bolivia. Praktvepsen Ctenochira magnusi beskrives også som ny for vitenskapen fra Oppsalneset i Vindafjord i Norge. Siste del av en serie med artikler som presenterer Norges minérfluer finnes også i dette nummeret. Her får vi en oversikt over følgende slekter av minérfluer; Melanagromyza, Cerodontha, Chromatomyia, Liriomyza, Metopomyza, Napomyza og Phytomyza. Vepsen Melittobia acasta (Walker, 1839) er for første gang rapportert fra Norge og presenteres i en artikkel i dette nummeret. En oversikt over trefluer fra Finnmark finnes også i dette nummeret og her rapporteres treflua Clusiodes freyi Tuomikoski, 1933 for første gang fra Norge. Møkkflua Hebecnema brodina beskrives som ny for vitenskapen fra et gammelt museumsmateriale fra Sverige. En oversikt over arter i underfamilien Cerocephalinae i vepsefamilien Pteromalidae finnes også i dette nummeret. Her rapporteres også arten Theocolax formiciformis Westwood, 1832 som ny for Norge. Lapprovflua Cyrtopogon lapponicus (Zetterstedt, 1838) rapporteres for første gang fra Norge basert på materiale samlet på Dombås i 1980.

les mer

Abonner på nyhetssaker:

eller

Siste saker

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kategorier

Tagger

Skribenter

Nyhetsstrømmer

RSS / Atom