Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Stillehavsøsters, rammeavtale Oslo 2018

Spesialkartlegging av arter

Fra aug. 31, 2018 til nov. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-119
Blomsterfluer 2017

Spesialkartlegging av arter

Blomsterfluer innsamlet av Kjell Magne Olsen, BioFokus, og bestemt av Tore Randulff Nielsen i 2017 og 2018.

Fra aug. 1, 2017 til mar. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-118
Langesundstangen og Krogshavn

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av fremmede trær i Langesundstangen NR og søk etter sprikesøtgras ved Krogshavn.

Kjell Magne Olsen

Fra mai 14, 2018 til jan. 20, 2019

Kjell Magne Olsen 2018-117
Kurs i naturmangfold, Bømlo

Kunnskapsformidling

Artskartleggingskurs hvor Kjell Magne Olsen bidro med kunnskap om Stankelbein og insekter generelt, samt flora. Felt og seminar.

Kjell Magne Olsen

Fra aug. 15, 2018 til aug. 17, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-116
Skjøtselskurs OOF

Kunnskapsformidling

BioFokus holder kurs i skjøtsel av kulturlandskap for Oslofjorden friluftsråd på Bjerkø i Tjøme kommune.

Kim Abel

Fra jul. 1, 2018 til jul. 31, 2017

Kim Abel 2018-114
Rammeavtale Oslo kommune 2018-19

Naturtype og viltkartlegging

BioFokus har blitt tildelt rammeavtale med Oslo kommune, Bymiljøetaten, for å kartlegge biologisk mangfold over en periode på 2+2 år fra 2018.

Terje Blindheim

Fra aug. 24, 2018 til apr. 30, 2019

Terje Blindheim 2018-113
Asker, skjøtsel Koiatangen 2018

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel og restaurering av slåtteeng og kalkskog

Terje Blindheim, Kim Abel, Marte Olsen, Maria Hertzberg

Fra aug. 1, 2018 til okt. 31, 2018

Terje Blindheim 2018-112
Kursdag, Oslo kommune

Kunnskapsformidling

Kurs dag for Oslo kommune i Østmarka.

Terje Blindheim, Tom Hellik Hofton

Fra aug. 22, 2018 til aug. 22, 2018

Terje Blindheim 2018-111
Rælingen -adkomstvei Haugen gård

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av konsekvenser på naturmangfold og ravinedaler av tre alternative adkomstveier til Haugen gård i Rælingen kommune.

Ulrika Jansson

Fra jan. 1, 1972 til jan. 1, 1972

Ulrika Jansson 2018-110
Flammegullveps p-plass Skullerud

Spesialkartlegging av arter

Vurdering av sårbarhet for flammegullveps ved bygging av skibro på Skullerud.

Kjell Magne Olsen

Fra jun. 1, 2018 til aug. 16, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-108
Alpine Ecology, USN

Kunnskapsformidling

Undervisning i felt i forbindelse med kurset Alpine iEcology på USN i Bø.

Fra aug. 16, 2018 til aug. 30, 2018

John Gunnar Brynjulvsrud 2018-107
Tinn, Skifterud.Kartlegging av insekter slåttemark

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av insekter i slåttemark ved Skifterud, Tinn.

Ole Jørgen Lønnve

Fra mai 1, 2019 til des. 1, 2019

Sigve Reiso 2018-106
Nannestad raviner - revurdering av verdier

Naturtype og viltkartlegging

Ny verdivurdering av ravinedaler kartlagte i 2012 og 2013 i Nannestad kommune på bakgrunn av ny kunnskap om geotopen ravinedal i Norge.

Ulrika Jansson

Fra aug. 1, 2018 til des. 15, 2018

2018-104
Bjerketun, Bærum kommune

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet består i å kartlegge et areal i Bærum kommune for naturverdier og lage en skjøtselsplan for området.

Joachim Restad

Fra jul. 9, 2018 til des. 22, 2018

Joachim Restad 2018-103
Laugen-Harstad, insektkartlegging

Spesialkartlegging av arter

Fylkesmannen har bevilget et tilskudd til tiltak med kartlegging og overvåking av insektfaunaen i forbindelse med skjøtsel av slåtteenga i «Tørrbakke nord for Laugen» i Trondenes kulturlandskap i Harstad. Tilskuddet er gitt i henhold til krav gjennom utlysing fra Miljødirektoratet for å ta vare på utvalgte naturtyper eller truede naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper.

Ole Jørgen Lønnve, Kjell Magne Olsen, Stefan Olberg, Øivind Gammelmo

Fra jun. 25, 2018 til nov. 30, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2018-98
Trangaveien 8, Drøbak

Byggesak. Reguleringsplan for tomt. Skal bygges en ny enebolog på en ca. tre mål stor tomt i Drøbak.

Fra jun. 18, 2018 til sept. 1, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2018-95
SVV, Rv 353, Rugtvedt-Surtebogen

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegge biomangfold i forbindelse med ny Rv 353, Rugtvedt-Surtebogen.

Sigve Reiso, Anders Thylén

Fra jun. 10, 2018 til okt. 12, 2018

Sigve Reiso 2018-92
Aurlundsætra Skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

BioFokus rydder og starter opp med skjøtsel på Aurlundsætra i Nordre Land kommune. Land Rotary har skjøttet deler av setervollen i noen år allerede, men nå ryddes resten av vollen og gjøres klar for slått.

Fra jun. 7, 2018 til nov. 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2018-91
Hovseter, utbygging

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologisk mangfold i forbindelse med utbygging av barnehage.

Fra aug. 24, 2018 til sept. 20, 2018

Terje Blindheim 2018-90
Telemark, kartlegging slåtteng Kragerø

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegge potensiell artsrik slåtteng i Kragerø.

Fra jun. 5, 2018 til des. 1, 2018

Sigve Reiso 2018-88
Tipuloidea-prosjektet

Spesialkartlegging av arter

Internt bidragsprosjekt for artskartlegging av Tipuloidea i utvalgte lokaliteter i Nord- og Øst-Norge.

Øivind Gammelmo, Kjell Magne Olsen

Fra jun. 4, 2018 til des. 31, 2018

Øivind Gammelmo 2018-86
Kapelldammen - Kirkeveien Ski

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Biologiske undersøkelser nord for Kirkeveien i Ski tettsted.

Ulrika Jansson, Kjell Magne Olsen

Fra jun. 4, 2018 til sept. 14, 2018

Ulrika Jansson 2018-89
Frivillig vern 2018

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av områder for vurdering av vern gjennom ordingen frivillig vern i skog. Ca. 80 områder fordelt på en rekke fylker.

Anders Thylén, John Gunnar Brynjulvsrud, Jon T. Klepsland, Kim Abel, Lars Erik Høitomt, Maria Hertzberg, Marte Olsen, Stefan Olberg, Sigve Reiso, Tom Hellik Hofton, Terje Blindheim, Torbjørn Høitomt, Ulrika Jansson, Øivind Gammelmo, Joachim Restad

Fra jun. 1, 2018 til mai 15, 2019

Terje Blindheim 2018-84
Ljøgodttjern, botanikk og fugleliv

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Registrering av botaniske verdier og fugleliv i området, samt sammenstilling av data og rapport. Innspill til skjøtselsplan.

Øivind Gammelmo

Fra mai 24, 2018 til jan. 1, 1972

Øivind Gammelmo 2018-83
Telemark, huldrenøkkel og skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Kartlegge huldrenøkkel i kultureng i Telemark og sammenligne et par eksisterende lokaliteter i samme region med ulik skjøtsel for å prøve å vurdere hvilken skjøtsel som i dag vil kunne gi best resultat for arten.

Anders Thylén

Fra mai 22, 2018 til des. 1, 2019

Sigve Reiso 2018-82