Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Inventering IC Nykirke-Barkåker 2017

Naturtype og viltkartlegging

Inventering av planlagte deponiområder, noen mindre areler langs planlagt jernbanestrekning, samt en naturtypelokalitet (Kongelv) i forbindelse med ny jernbanestrekning IC Nykirke - Barkåker.

Fra mar. 1, 2017 til aug. 31, 2017

Stefan Olberg 2017-19
Grön infrastruktur i urbana miljöer

Utredninger og FOU

Prosjektet omfatter å samle eksempler på bevaring og restaurering av grøn infrastruktur i urbane miljøer i et nordisk perspektiv. Det er et samarbeidsprosjekt med Sverige og Danmark på oppdrag for Nordiske ministerrådet.

Fra jan. 24, 2017 til des. 1, 2017

Anders Thylén 2017-10
NJE Supplement 3 2017

Kunnskapsformidling

Redaktør og setting av NJE Supplement 3 - 2017.

Fra jan. 1, 2017 til feb. 28, 2017

Øivind Gammelmo 2017-6
Norwegian Journal of Entomology 2017

Kunnskapsformidling

Redaktør, redaksjonssekretær og setting av NJE vol 64 - 2017.

Fra jan. 1, 2017 til des. 31, 2017

Øivind Gammelmo 2017-5
Ecology of place seminar

Kunnskapsformidling

Holde foredrag og delta på seminar om natur i byen.

Fra jan. 11, 2017 til jan. 25, 2017

Anders Thylén 2017-3
Verma kraftverk

Konsekvensvurderinger og planarbeid

BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for Multiconsult v/Andrea Vatsvåg gjort en kort, enkel vurdering av konsekvenser for naturmiljø i elvekløfta til Rauma ved Verma, ifbm. oppgradering av Verma kraftverk.

Fra jan. 2, 2017 til jan. 13, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-2
Buskveien 10, Sandefjord

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet består i å vurdere naturverdier i forbindelse med planlagt boligutbygging i Sandefjord.

John Gunnar Brynjulvsrud, Lars Erik Høitomt

Fra des. 12, 2016 til jan. 10, 2017

Lars Erik Høitomt 2016-158
Nome, Valen Frivillig vern.

Skogkartlegging

Undersøke areal for frivillig vern.

Sigve Reiso, Torbjørn Høitomt, John Gunnar Brynjulvsrud

Fra des. 5, 2016 til jan. 1, 2017

Sigve Reiso 2016-155
Foredrag vassdrag Asker

Kunnskapsformidling

Lage et kursopplegg for lærere i Asker om vassdrag og naturmangfold.

Anders Thylén

Fra des. 5, 2016 til apr. 26, 2017

Anders Thylén 2016-153
Nye lav for Fennoscandia 2017

Kunnskapsformidling

Artikkelskriving i samarbeid med svenske forskere om nye lavarter og nye kombinasjoner av lavnavn i Fennoscandia.

Jon T. Klepsland

Fra des. 1, 2016 til mai 1, 2017

Jon T. Klepsland 2016-152
Nordagutu, naturkartlegging tomtefelt

Naturtype og viltkartlegging

Naturtypekartlegging i et planlagt boligområde ved Nordagutu i Sauherad kommune.

Torbjørn Høitomt

Fra jan. 1, 1972 til jan. 1, 1972

Torbjørn Høitomt 2016-148
Østre Greverud, Oppegård

Skogkartlegging

Undersøkelse av naturtypelokalitet i skog på Greverud i Oppegård kommune.

Madlaina Bichsel, Tom Hellik Hofton

Fra nov. 21, 2016 til nov. 30, 2016

Madlaina Bichsel 2016-147
Porsgrunn, Kjølsrødåsen naturtypekartlegging

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegge naturtyper i planområde for boligutbygging på Kjølsrødåsen i Porsgrunn

Sigve Reiso, Anders Thylén

Fra nov. 16, 2016 til des. 1, 2016

Sigve Reiso 2016-143
Naturverdier ved Linstadutsikten

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegging av naturverdier i et planlagt hytteområde ved Lindstadutsikten i Lunner kommune.

Øivind Gammelmo

Fra nov. 14, 2016 til des. 31, 2016

Øivind Gammelmo 2016-140
Arter på nett, moser 2016-2017

Kunnskapsformidling

Prosjektet går ut på å publisere på Internett oppdaterte bestemmelsesnøkler og artsbeskrivelser innenfor 6 moseslekter. Prosjektet er en del av Artsdatabankens Arter på Nett prosjekt.

Torbjørn Høitomt, John Gunnar Brynjulvsrud

Fra jun. 1, 2016 til jun. 1, 2017

Torbjørn Høitomt 2016-139
Småkraft faktaark NVE

Utredninger og FOU

BioFokus og Miljøfaglig Utregning skal utarbeide faktaark for moser, lav og naturtyper i forbindelse med kartlegging av naturverdier i forbindelse med planlegging av små kraftverk. Faktaarkene skal inngå i NVE sin publikasjonsserie “god praksis”.

Torbjørn Høitomt, Jon T. Klepsland

Fra nov. 15, 2016 til mai 1, 2017

Torbjørn Høitomt 2016-138
Artsprosjektet - Sciaridae 2017-18

Spesialkartlegging av arter

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke den norske sørgemygg-faunaen. Sørgemygg (Sciaridae) er en av de største familiene av tovinger i Norge, og samtidig en av de dårligst undersøkte. Potensialet for å finne nye arter for norsk fauna og arter helt nye for vitenskapen er stort. Prosjektet er et samarbeid mellom BioFokus og Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI).

Øivind Gammelmo, Kjell Magne Olsen

Fra jan. 1, 2017 til des. 31, 2018

Øivind Gammelmo 2016-137
Oslo, Malerhaugveien 19-23, naturtypekartlegging

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av naturtyper med fokus på gamle trær ifm. omregulering av en tomt på Ensjø i Oslo.

Lars Erik Høitomt, Sigve Reiso

Fra nov. 3, 2016 til nov. 19, 2016

Sigve Reiso 2016-136
Eikekartlegging i Rælingen

Naturtype og viltkartlegging

Prosjektet går ut på å kartlegge den utvalgte naturtypen “hule eiker” i Rælingen kommune.

Stefan Olberg, Madlaina Bichsel

Fra okt. 18, 2016 til mar. 30, 2017

Stefan Olberg 2016-132
Fet pukkverk

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av konsekvenser for naturmiljø i forbindelse med utvidelse av Fet pukkverk.

Terje Blindheim, Anders Thylén

Fra okt. 18, 2016 til nov. 16, 2016

Terje Blindheim 2016-131
Eikekartlegging i Asker 2016

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i deler av Asker kommune.

Stefan Olberg, Madlaina Bichsel

Fra okt. 12, 2016 til apr. 1, 2017

Stefan Olberg 2016-128
Eikekartlegging Telemark 2017

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av grov og hul eik i Telemark.

Sigve Reiso

Fra mar. 1, 2017 til mai 15, 2017

Sigve Reiso 2016-127
DNA-strekkoding

Spesialkartlegging av arter

Levering av arter til DNA strekkoding.

Øivind Gammelmo, Kjell Magne Olsen, Ole Jørgen Lønnve, Jon T. Klepsland

Fra okt. 10, 2016 til mar. 28, 2017

Øivind Gammelmo 2016-126
Eikekartlegging i Grimstad 2016

Naturtype og viltkartlegging

Prosjektet går ut på å kartlegge naturtypen “hule eiker” i utvalgte prioriterte områder i Grimstad kommune. Lokalitetene skal legges inn i Naturbase og det er et særlig fokus på å vurdere behov for skjøtsel av trærne.

Stefan Olberg, John Gunnar Brynjulvsrud, Lars Erik Høitomt

Fra okt. 1, 2016 til apr. 1, 2017

Stefan Olberg 2016-125
Skogvernevaluering 2016-17

Utredninger og FOU

Prosjektet skal gjennom føres i samarbeid med NINA, NIBIO og NMBU og går ut på å evaluere vernet av skog med tanke på å fange opp representative skogtyper og sikre naturtyper og arter.

Terje Blindheim, Anders Thylén, Torbjørn Høitomt, Sigve Reiso, Kim Abel

Fra sept. 30, 2016 til apr. 1, 2017

Terje Blindheim 2016-124