Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Herbertus norenus Lysefjorden

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av Herbertus norenus i Lysefjorden, Rogaland.

Fra apr. 1, 2018 til jul. 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2017-192
Gullkronene forvaltningsplan

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Oppdatering av forvaltningsplanen for Gullkronene naturreservat i Tønsberg kommune.

Kim Abel, Stefan Olberg, Jon T. Klepsland, Torbjørn Høitomt

Fra des. 1, 2017 til des. 31, 2018

Kim Abel 2017-191
Asker Løkenes eikekartlegging

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av eiker i verneområder på Løkeneshalvøya i Asker.

Fra des. 13, 2017 til jul. 1, 2018

Kim Abel 2017-190
ÅK Telemark, plan og kartlegging

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan for en lokalitet med «åpen grunnlendt kalkmark» i Grenlandsområdet der det er store naturverdier og samtidig betydelig skjøtselsbehov, samt nykartlegging av utvalgte areal.

Fra mai 1, 2018 til jun. 30, 2018

Sigve Reiso 2017-189
Midtåsen

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av naturverdier i mulig utbyggingsområde på Nordstrand, Oslo.

Anders Thylén, Terje Blindheim

Fra des. 8, 2017 til des. 22, 2017

Anders Thylén 2017-188
Langøyene, naturtyper; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdere konsekvenser av oppfylling av arealer mellom nordre- og sønde løngøy.

Terje Blindheim, Torbjørn Høitomt, Jon T. Klepsland

Fra jul. 27, 2017 til feb. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-186
Cecilie Thoresens vei

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av naturverdier i forbindelse med planlagt byutviklingsprosjekt i Cecilie Thoresens vei i Oslo.

Maria Hertzberg, Marte Olsen, Terje Blindheim

Fra nov. 20, 2017 til des. 15, 2017

Terje Blindheim 2017-184
Kartlegging av Limnadia lenticularis i Aust-Agder

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av Linadia lenticularis (bladfoting-krepsdyr) på Merdø, Arendal kommune. Arten er vurdert som direkte truet på Norsk rødliste for arter.

Fra jun. 1, 2018 til okt. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2017-183
Eik, veileder om skjøtsel og hensyn

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeide veileder om skjøtsel og hensyn av gamle eiketrær i forvaltning og planlegging.

Stefan Olberg, Sigve Reiso, Anders Thylén

Fra nov. 24, 2017 til apr. 1, 2018

Sigve Reiso 2017-182
Mærradalen moser 2017

Spesialkartlegging av arter

BioFokus bistår Multiconsult med registreringer av moser i forbindelse med utbyggingsplanter ved Mærradalen i Oslo.

Torbjørn Høitomt

Fra nov. 23, 2017 til mai 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2017-180
Vestfold, foredrag eik

Kunnskapsformidling

Foredrag på kommunesamling om bevaring av gammel eik i byggesaker.

Fra nov. 10, 2017 til des. 4, 2017

Sigve Reiso 2017-179
Eikekartlegging, rammeavtale Oslo 2017

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av naturtypen “hul eik” i Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Lars Erik Høitomt

Fra nov. 15, 2017 til jun. 1, 2018

Stefan Olberg 2017-174
Statskog tillegg 2017

Skogkartlegging

Tilleggsregistreringer av mulige verneområder på Statskog SF sine eiendommer.

Fra nov. 1, 2017 til mai 1, 2018

Sigve Reiso 2017-173
Solbakkmoen, Porsgrunn, marint

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Konsekvensutredning i sjø i forbindelse med planer om utbygging og bryggeanlegg.

Kjell Magne Olsen

Fra mai 1, 2017 til nov. 1, 2017

Kjell Magne Olsen 2017-170
Frysjaveien 31-ny barneskole

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Dokumentasjon av naturverdier og vurdering av konsekvenser for disse ved bygging av ny barneskole ved Akerselva, Frysja.

Anders Thylén, Lars Erik Høitomt

Fra okt. 16, 2017 til jan. 31, 2018

Lars Erik Høitomt 2017-169
Lifjell hyttefelt H9

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Undersøkelse av biologisk mangfold i forbindelse med utarbeiding av detaljregulering for område H9 i Lifjell.

Fra okt. 10, 2017 til nov. 30, 2017

John Gunnar Brynjulvsrud 2017-166
Arter på nett moser 2017-2018

Kunnskapsformidling

BioFokus og NTNU forsetter arbeidet med å tilrettelegge moser til prosjektet Arter på nett. Denne gangen med 70 nye arter fordelt på 21 slekter.

Torbjørn Høitomt

Fra des. 1, 2017 til des. 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2017-165
Ullveien 12

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å vurdere naturkvaliteter i forbindelse med et byggeprosjekt.

Fra sept. 27, 2017 til sept. 29, 2017

Terje Blindheim 2017-164
Røykenveien 142

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å vurdere verdier av noen store løvtrær og lage en skjøtselsplan for disse i tilknytning til næringsbygg.

Fra sept. 27, 2017 til sept. 29, 2017

Terje Blindheim 2017-163
Våler skytebane

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av naturverdier i forbindelse med nye utredninger av en eksisterende skytebane.

Fra sept. 15, 2017 til des. 22, 2017

Madlaina Bichsel 2017-162
Nordby idrettsanlegg

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å kartlegge naturverdier i og i tilknytning til planlagt idrettsanlegg ved Nordby skole.

Ole Jørgen Lønnve

Fra sept. 20, 2017 til nov. 15, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-161
Nestangen, skjøtselsplan

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan for det helhetlige kulturlandskapet på Nestangen i Nes kommune i Akershus.

Ulrika Jansson, Terje Blindheim, Ole Jørgen Lønnve

Fra sept. 1, 2017 til mar. 22, 2018

Ulrika Jansson 2017-160
Bø-evju

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegging av vegetasjon langs Bøevju for å kunne avklare om det er mulig å rydde noe vegetasjon i siktsoner langs elva.

Fra sept. 14, 2017 til nov. 30, 2017

John Gunnar Brynjulvsrud 2017-159
Hindsæter guiding

Kunnskapsformidling

Opplæring av staben på Hindsæter i skogøkologi og artskunnskap i tilliggende verneområder.

Fra aug. 1, 2017 til okt. 1, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-158
Forsvarsbygg Mågerø

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av naturtyper og svartelistearter i tilknytning til deler av forsvarets eiendom på Mågerø i Tjøme.

Stefan Olberg

Fra sept. 4, 2017 til des. 15, 2017

Terje Blindheim 2017-156