Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Båntjernveien-dammer, rammeavtale Oslo 2018

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av dammer i Båntjernveien i Holmenkollen med tanke på potensiell opprenskning.

Ole Jørgen Lønnve, Lars Erik Høitomt

Fra aug. 31, 2018 til nov. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-141
Marienlyst - naturtypekartlegging av gamle trær

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å vurdere kvaliteter til gamle trær på NRK sine eiendommer på Marienlyst.

Stefan Olberg, Terje Blindheim

Fra okt. 22, 2018 til nov. 16, 2018

Stefan Olberg 2018-140
Bøveien 4, Røyken. Snødeponi

Utredninger og FOU

Naturkartlegging i forbindelse med planer om et snødeponi ved Stokker, Bødalen 4 i Røyken kommune. Snødeponiet skal ligge i et gammelt massedeponi.

Fra okt. 15, 2018 til nov. 15, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2018-139
Kurs skogvernkartlegging

Kunnskapsformidling

Befaring med FM i Agder i to skogområder som skulle vurderes for frivillig vern sør og vest i Agder.

Terje Blindheim

Fra sept. 27, 2018 til sept. 28, 2018

Terje Blindheim 2018-137
Telemark, fuktskoger aktuelle for kartlegging

Skogkartlegging

Bistå Fylkesmannen i Telemark med utvalg av aktuelle fuktskoger for kartlegging.

Fra sept. 21, 2018 til des. 1, 2018

Sigve Reiso 2018-132
Sæterbekken ridevei

Kartlegging av biologiske kvaliteter langs en gammel ridevei langs Øverlands- og Sæterbekken. Rideveien skal oppgraderes. Konsekvensvurdering av tiltaket.

Ole Jørgen Lønnve, Anders Thylén

Fra sept. 19, 2018 til jan. 1, 1972

Ole Jørgen Lønnve 2018-131
Tinn, reguleringsplan Kambeseth

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegge naturtyper ifm reguleringsplan for Kambeseth, Tinn kommune.

Sigve Reiso

Fra sept. 18, 2018 til des. 1, 2018

Sigve Reiso 2018-129
Tinn, befaring Frøystul

Naturtype og viltkartlegging

Befaring av en mulig artrik slåtteng på frøystul i Tinn.

Sigve Reiso

Fra sept. 17, 2018 til sept. 20, 2018

Sigve Reiso 2018-128
Hjelmragg kartlegging 2018

Spesialkartlegging av arter

Ettersøk etter hjelmragg (Ramalina obtusata) på en gammel lokalitet funnet av Sten Ahlner 1937 i Nordåa-Søråa (Ringebu) og nysøk etter arten i noen elvekløfter i Gudbrandsdalen. Delprosjekt til et større nasjonalt hjelmraggprosjekt i regi av Miljøfaglig Utredning v/Geir Gaarder.

Tom Hellik Hofton

Fra sept. 1, 2018 til nov. 15, 2018

Tom Hellik Hofton 2018-127
NRK, arealbruksvurderinger, Blindernveien

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av naturmiljø på liten kolle langs Blindernveien i forbindelse med arealbruksvurderinger ved NRK.

Terje Blindheim

Fra aug. 1, 2018 til sept. 28, 2018

Terje Blindheim 2018-124
Fjellhamardammen miljøpark

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologisk mangfold i tilknytning til Fjelhamardammen miljøpark i Lørenskog.

Terje Blindheim, Kjell Magne Olsen

Fra sept. 17, 2018 til sept. 28, 2018

Terje Blindheim 2018-123
Vestby, reguleringsområder

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Prosjektet går ut på å kartlegge naturkvaliteter i tre reguleringsområder i Vestby kommune.

Marte Olsen, Maria Hertzberg

Fra sept. 14, 2018 til des. 14, 2018

Marte Olsen 2018-122
Telemark, innspill fuktskoger til kartlegging

Skogkartlegging

Gi innspill til mulige kartleggingsenheter av fuktskoger for Fylkesmannen.

Sigve Reiso

Fra sept. 11, 2018 til nov. 20, 2018

Sigve Reiso 2018-121
Svarttjern

Utredninger og FOU

Kartlegging av naturkvaliteter ved Svarttjern, Drammen og Lier kommune i forbindelse med endret vannstand.

Terje Blindheim

Fra sept. 5, 2018 til sept. 20, 2018

Terje Blindheim 2018-120
Stillehavsøsters, rammeavtale Oslo 2018

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av naturtypen “hule eiker” i Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Lars Erik Høitomt

Fra aug. 31, 2018 til nov. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-119
Blomsterfluer 2017

Spesialkartlegging av arter

Blomsterfluer innsamlet av Kjell Magne Olsen, BioFokus, og bestemt av Tore Randulff Nielsen i 2017 og 2018.

Fra aug. 1, 2017 til mar. 1, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-118
Langesundstangen og Krogshavn

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av fremmede trær i Langesundstangen NR og søk etter sprikesøtgras ved Krogshavn.

Kjell Magne Olsen

Fra mai 14, 2018 til jan. 20, 2019

Kjell Magne Olsen 2018-117
Kurs i naturmangfold, Bømlo

Kunnskapsformidling

Artskartleggingskurs hvor Kjell Magne Olsen bidro med kunnskap om Stankelbein og insekter generelt, samt flora. Felt og seminar.

Kjell Magne Olsen

Fra aug. 15, 2018 til aug. 17, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-116
Skjøtselskurs OOF

Kunnskapsformidling

BioFokus holder kurs i skjøtsel av kulturlandskap for Oslofjorden friluftsråd på Bjerkø i Tjøme kommune.

Kim Abel

Fra jul. 1, 2018 til jul. 31, 2017

Kim Abel 2018-114
Rammeavtale Oslo kommune 2018-19

Naturtype og viltkartlegging

BioFokus har blitt tildelt rammeavtale med Oslo kommune, Bymiljøetaten, for å kartlegge biologisk mangfold over en periode på 2+2 år fra 2018.

Terje Blindheim

Fra aug. 24, 2018 til apr. 30, 2019

Terje Blindheim 2018-113
Asker, skjøtsel Koiatangen 2018

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel og restaurering av slåtteeng og kalkskog

Terje Blindheim, Kim Abel, Marte Olsen, Maria Hertzberg

Fra aug. 1, 2018 til okt. 31, 2018

Terje Blindheim 2018-112
Kursdag, Oslo kommune

Kunnskapsformidling

Kurs dag for Oslo kommune i Østmarka.

Terje Blindheim, Tom Hellik Hofton

Fra aug. 22, 2018 til aug. 22, 2018

Terje Blindheim 2018-111
Flammegullveps p-plass Skullerud

Spesialkartlegging av arter

Vurdering av sårbarhet for flammegullveps ved bygging av skibro på Skullerud.

Kjell Magne Olsen

Fra jun. 1, 2018 til aug. 16, 2018

Kjell Magne Olsen 2018-108
Alpine Ecology, USN

Kunnskapsformidling

Undervisning i felt i forbindelse med kurset Alpine iEcology på USN i Bø.

Fra aug. 16, 2018 til aug. 30, 2018

John Gunnar Brynjulvsrud 2018-107
Tinn, Skifterud.Kartlegging av insekter slåttemark

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av insekter i slåttemark ved Skifterud, Tinn.

Ole Jørgen Lønnve

Fra mai 1, 2019 til des. 1, 2019

Sigve Reiso 2018-106