Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Parkslireknekartlegging; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegge parkslirekneforekomster i Oslo kommune.

Terje Blindheim

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-139
Lindbäckdammen; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Utarbeide skjøtselsplan for Bergskogen på Tåsen, Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Kjell Magne Olsen

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Ole Jørgen Lønnve 2017-138
Bergskogen skjøtselsplan; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Utarbeide skjøtselsplan for Bergskogen på Tåsen, Oslo kommune.

Stefan Olberg

Fra aug. 15, 2017 til feb. 1, 2018

Stefan Olberg 2017-137
Oslo kommune, Hovindammen

Spesialkartlegging av arter

Vurdering av status for salamander og gullfisk i Hovindammen, Oslo kommune.

Ole Jørgen Lønnve, Lars Erik Høitomt

Fra aug. 14, 2017 til nov. 30, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-136
Skjøtselskurs OOF

Kunnskapsformidling

BioFokus holder kurs i skjøtsel av kulturlandskap for Oslofjorden friluftsråd på Bjerkø i Tjøme kommune.

Kim Abel

Fra jun. 1, 2017 til jul. 31, 2017

Kim Abel 2017-135
Kalnes, Østfold biologisk mangfold

Naturtype og viltkartlegging

Biologisk kartlegging av dammer og skog i et område der en bekk foresås å reastaureres.

Ulrika Jansson, Kjell Magne Olsen

Fra aug. 14, 2017 til okt. 1, 2017

Ulrika Jansson 2017-134
Kalnes, Østfold bekkerestaurering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

BioFokus vil sammen med HydraTeam og Rambøll foreslå utformning av bekk og tiltak for å sikre en hydrologisk, biologisk og landskapsmessig god bekkerestaureing ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg, Østfold.

Ulrika Jansson, Madlaina Bichsel

Fra aug. 14, 2017 til jan. 1, 1972

Ulrika Jansson 2017-133
Røyken - div regulering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegging av biologisk mangfold i Røyken kommune.

Stefan Olberg

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-132
Langøyene; rammeavtale Oslo 2017

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdere konsekvenser av oppfylling av arealer mellom nordre- og sønde løngøy.

Terje Blindheim, Torbjørn Høitomt, Jon T. Klepsland

Fra jul. 27, 2017 til feb. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-131
Tinn, skjøtselsplan styvingsbjørker

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeide plan for restaurering og nydannelse av styvingstrær i det aktiv drevne kulturlandskapet på Tollevsjord i Tinn.

Fra jul. 19, 2017 til des. 15, 2017

Sigve Reiso 2017-130
Statskog Bu, Te, He, Op 2017

Skogkartlegging

Prosjektet består i å vurdere flere skogareal eid av Statskog i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland for vern.

Sigve Reiso, Stefan Olberg, Kim Abel, John Gunnar Brynjulvsrud

Fra jul. 10, 2017 til mai 1, 2018

Sigve Reiso 2017-129
Kolås, Son

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologiske verdier i forbindelse med byggesak.

Ole Jørgen Lønnve

Fra aug. 1, 2017 til okt. 20, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-127
Leting etter Honningblom i Vågå

Spesialkartlegging av arter

BioFokus skal på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, lete etter lokaliteter med honningblom i Vågå kommune. Honningblom ble sist observert i Nordherad rundt 1980 og kan være utgått fra dette området.

Lars Erik Høitomt, John Gunnar Brynjulvsrud

Fra jun. 26, 2017 til jun. 28, 2017

Lars Erik Høitomt 2017-125
Kalkskog i Oppland 2017

Skogkartlegging

kartlegging av 22 skogområder i Oppland fylke med tanke på å avdekke kalkskogskvaliteter. Prosjektet utføres i samarbeid med NINA.

Torbjørn Høitomt, Tom Hellik Hofton

Fra jun. 30, 2017 til mai 1, 2018

Torbjørn Høitomt 2017-124
Tåsen Terrasse 32

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av forekomst av leddved og leddvedfingermøll på eiendom.

Kjell Magne Olsen, Terje Blindheim

Fra jun. 22, 2017 til jun. 22, 2017

Kjell Magne Olsen 2017-123
Fornebuveien 80, skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel av kalkeng på Fornebu, Bærum, kommune.

Terje Blindheim

Fra jun. 1, 2017 til des. 1, 2017

Terje Blindheim 2017-121
Holtekilen sør, skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel av kalkeng ved Holtekilen på Fornebu, Bærum, kommune.

Kjell Magne Olsen, Terje Blindheim

Fra jun. 1, 2017 til des. 1, 2017

Terje Blindheim 2017-120
Elfenbenslav kartlegging 2017

Spesialkartlegging av arter

Prosjektet går ut på å utføre supplerende kartlegginger av elfenbenslav på utvalgte lokaliteter.

Tom Hellik Hofton

Fra jun. 21, 2017 til des. 31, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-119
Skedsmo, artskartlegging i raviner

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av artsmangfold i et utvalg raviner i Skedsmo kommune. Arbeidet utføres for å få bedre kunnskap om mangfoldet av arter i raviner av ulike typer og verdikategorier.

Kjell Magne Olsen, Jon T. Klepsland, Terje Blindheim, Stefan Olberg, Ole Jørgen Lønnve, Øivind Gammelmo, Torbjørn Høitomt

Fra jun. 20, 2017 til mar. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-118
Ravinekartlegging i Nes på Romerike, del II

Naturtype og viltkartlegging

Prosjektet går ut på å kartlegge den rødlistede naturtypen ravinedal som landskapsdel, samt kartlegge naturtyper etter DN håndbok 13 i de samme ravinedalene. Arbeidet er en fortsettelse av arbeidet som ble startet opp i 2016.

Anders Thylén

Fra mai 1, 2017 til nov. 30, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-117
Dikemark idrettspark, detaljregulering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologiske verdier i tilknytning til planlagt idrettsanlegg ved Dikemark i Asker kommune.

Lars Erik Høitomt, Kjell Magne Olsen

Fra jun. 13, 2017 til jun. 20, 2017

Lars Erik Høitomt 2017-114
Hjartdal, kartlegging av kulturlandskap 2017

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av biologisk mangfold i kulturlandskapsområde i Hjartal kommune.

Sigve Reiso, Anders Thylén

Fra jun. 12, 2017 til mar. 1, 2018

Sigve Reiso 2017-112
Saltbuveien, Son, Vestby

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologiske kvaliteter knyttet til et reguleringsplanområde ved Saltbuveien i Son, Vestby.

Terje Blindheim, Stefan Olberg

Fra jun. 12, 2017 til jun. 30, 2017

Terje Blindheim 2017-111
Sjodalen guiding verneområder

Kunnskapsformidling

Formidling av kunnskap om sopp og lav og natur generelt i områdene rundt Hindseter i Sjodalen.

Tom Hellik Hofton

Fra aug. 31, 2017 til sept. 30, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-110
Oslo kommune, rammeavtale

Naturtype og viltkartlegging

Diverse kartleggingsprosjekter for Oslo kommune innenfor en rammeavtale.

Anders Thylén, Terje Blindheim, Ole Jørgen Lønnve, Stefan Olberg, Torbjørn Høitomt, Jon T. Klepsland, Kjell Magne Olsen

Fra jun. 15, 2017 til des. 31, 2017

Terje Blindheim 2017-109